Діяльність комітету політики та міжнародних відносин

Зовнішні проекти

18 жовтня 2010 року, Прийняття нового Статуту ГО Центр Молода Дипломатія

Комітет політики та міжнародних відносин ГО Центр Молода Дипломатія відіграв провідну роль в розробці нового установчого документу ГО Центр Молода Дипломатія, що був введений у дію з метою стабілізації правових процесів в ГО, реформи правової системи ГО, приведення її у відповідність до нових тенденцій, вимог та потреб ГО.

Робота над проектом Статуту була розпочана півтора роки тому у зв’язку з необхідністю внесення суттєвих змін та доповнень до дійсного Статуту Молодої Дипломатії від 15 березня 1995 року.
Через те, що цей Статут був прийнятий і розроблений в доконституційний період, до прийняття основних НПА, що регулювали діяльність МД статут з 1996 та особливо з 2004 року став суперечити чинному законодавству України. Така суперечність в разі перевірки нашої ГО могла б стати підставою для розпуску МД за рішенням суду. Крім того дійсний статут викликав багато непорозумінь та конфліктних ситуацій через внутрішні колізії та подвійність трактування деяких норм, містив численні граматичні та правові помилки.

Тому на розгляд був внесений проект нового Статуту ГО Центр «Молода Дипломатія». З того часу до нього вносились численні зміни та доповнення, пропозиції, як членів Ради і від представників різних комітетів.

У квітні 2010 року з представників трьох комітетів була сформована робоча група, яка на двох зборах, 19 та 27 квітня, доопрацювала майже всі моменти проекту нового Статуту. Згодом Статут ще раз пройшов обговорення у Раді Молодої Дипломатії на якій і був визначений остаточний текст Статуту.

26 жовтня 2010 року, Студентська науково-практична конференція «Роль ядерної зброї у зовнішній політиці держав та сучасні ядерні виклики»

Мета проекту: Дослідити та визначити роль ядерної зброї у зовнішній політиці держав, виявити та дослідити тенденції пов’язані з розповсюдженням, розвитком та з міжнародно-правовими механізмами забезпечення нерозповсюдження ядерної зброї

ПЛАН ПРОЕКТУ

1. Поняття, особливості ядерної зброї та її роль у зовнішній політиці держав
2. Міжнародно-правове регулювання нерозповсюдження ядерної зброї
3. МАГАТЕ, міжнародна організація з атомної енергії та її діяльність
4. Оцінка ядерного потенціалу та впливу деяких держав:
а) Сполучені Штати Америки
б) Російська Федерація
в) Іран та його ядерна програма
г) ядерні випробування Північної Кореї
д) ядерний потенціал Китайської Народної Республіки

Результати: В ході конференції були досліджені роль ядерної зброї у зовнішній політиці держав, міжнародно-правове регулювання нерозповсюдження ядерної зброї, ядерні потенціали та програми провідних держав світу.

9 листопада 2010 року, імітація засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй

Мета проекту: Дослідження на практиці правових засад функціонування одного з основних органів Організації Об’єднаних Націй, а саме Ради Безпеки, та визначити вплив системи прийняття рішень та представництва в Раді Безпеці на ефективність функціонування даного органу та ООН в цілому.

План проекту

1. Доповідь щодо Косово
2. Доповідь щодо повноважень Ради Безпеки ООН та правил процедури

Регламент засідання Ради Безпеки ООН
1. Вступне слово Генерального секретаря ООН ( до 5 хв )
а) загальне вступне слово
б) доведення до відома членів Ради Безпеки поданих від держав заяв
в) оголошення порядку денного та винесення його на затвердження

2. Затвердження порядку денного засідання Ради Безпеки ООН та внесення негайних пропозицій до нього ( до 5 хв )

3. Вступне слово головуючої держави ( до 5 хв )

4. Питання 1 порядку денного: міжнародно-правове визнання Косово та питання прийняття рекомендації Радою Безпеки ООН Генеральній Асамблеї ООН щодо прийняття Республіки Косово до ООН

а) висловлення офіційної позиції Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Франції, Російської Федерації та Китайської Народної Республіки ( до 5 хв кожній )

б) висловлення позицій, заяв, аргументів непостійних членів Ради Безпеки та обговорення питання 1 порядку денного ( до 40 хв в загальному )

в) внесення резолюцій та пропозицій вирішення питання 1 порядку денного та голосування ( до 10 хв в загальному )

5. Питання 2 порядку денного: мир та безпека та балканському півострові, миротворча місія ООН у Косово

а) висловлення офіційних позицій, резолюцій, пропозицій щодо посилення чи ослаблення миротворчої присутності ООН у Косово, інших пропозиції щодо забезпечення миру та безпеки у регіоні ( до 15 хв в загальному) та голосування

6. Внесення негайної пропозиції щодо реформування системи прийняття рішень та представництва у Раді Безпеці ООН

а) висловлення офіційної позиції Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Франції, Російської Федерації та Китайської Народної Республіки ( до 5 хв кожній )

б) представлення концепцій та пропозицій реформування системи прийняття рішень та представництва у Раді Безпеці ООН Індією, Німеччиною, Бразилією ( до 30 хв в загальному)

б.1 відміна одноголосності постійних членів Ради Безпеки
б.2 відміна інституту постійного члентсва в Раді Безпеці ООН
б.3 зміна членського складу постійних членів Ради Безпеки ООН

7. Закриття засідання та заключне слово Генерального Секретаря ООН ( до 5 хв )

Учасники:
Постійні члени:
1. США
2. Франція
3. Великобританія
4. Росія
5. Китай
Непостійні:
6. Німеччина
7. Бразилія
8. Японія
9. Індія
10. Сербія
11. Венесуела
12. Ізраїль
13. Туреччина
14. Іран
15. Іспанія

Результати: В ході імітації засідання Ради Безпеки ООН були досліджені матеріально-правові та процесуально-правові аспекти функціонування даного органу ООН, досліджено негативний вплив системи прийняття рішень та представництва в Раді Безпеки на ефективність рішень даного органу, досліджено міжнародно-правові та політичні аспекти зовнішньополітичних позицій держав щодо проголошення незалежності Косово, прийняття даної держави до ООН та концепції реформування системи прийняття рішень та представництва в Раді Безпеці ООН.

24 листопада 2010 року, Імітація переговорного процесу щодо вирішення територіального спору між Азербайджаном та Вірменією

Мета проекту: Дослідити теоретичні та практичні аспекти проведення переговорів на найвищому дипломатичному рівні та знайти взаємовигідні шляхи вирішення територіального спору між Азербайджаном та Вірменією щодо Нагірного Карабаху

План проекту

Доповідь щодо Карабаху
Доповідь щодо переговорів

Регламент переговорів

Відповідно до даного регламенту,представник кожної делегації,має право на представлення своєї позиції, під час першого етапу проведення переговорів, не більше 5 хвилин. Для завершення виступу, представнику відповідної делегації, у разі перевищення ліміту виділеного часу, раз може додатися 2 хв, після відповідного повідомлення головуючого представника делегації, що час виділений на представлення власної позиції вичерпаний.

1. Вступне слово головуючого ( до 7 хв )

І етап переговорів ( до 40 хв ):
Представлення позицій учасників переговорів, в наступному порядку:
Республіка Азербайджан:
Республіка Вірменія:
ОБСЄ:
ООН:
Російська Федерація
Туреччина:
США
Франція

Позицію переважно представляють голови делегацій.

ІІ етап переговорів:
Обговорення висунутих позицій, та вироблення, та обґрунтування пропозицій висунутих в І етапі, щодо врегулювання даного конфлікту. (до 1 год )
Виступи інших членів делегацій, обговорення, запитання, пропозиції.

ІІІ етап переговорів ( до 30 хв):
Вироблення загальноприйнятних домовленостей, щодо владнання конфлікту.
Вироблення документу,що відобразить результати проведення переговорів.

Слово головуючого, проголошення загальної резолюції або констатування її відсутності ( до 10 хв )

Результати: В ході імітації даного переговорного процесу були досліджені теоретичні та практичні аспекти ведення переговорів, зовнішньополітичні позиції держав щодо вирішення територіального спору між Азербайджаном та Вірменією. В ході складних переговорів та за участі міжнародних посередників був досягнутий взаємовигідний компроміс та підписана двостороння резолюція щодо припинення наркотичного трафіку в регіоні, процедури повернення біженців з Азербайджану на територію Карабаху, проведення переговорів щодо встановлення та направлення миротворчої місії ООН у даний регіон та проведення відповідних двосторонніх переговорів між сторонами щодо проведення референдуму щодо визначення статусу території Карабаху після завершення процедури повернення біженців, інтернованих та переміщених осіб.

1 грудня 2010 року, Заходи, присвячені Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом

Мета проекту: Підвищити обізнаність громадян щодо питання ВІЛ-СНІДу та дослідити сучасний рівень обізнаності у цій проблемі

План проекту:

1 грудня Комітет політики та міжнародних відносин ГО Центр Молода
дипломатія провів низку заходів присвячених дню Всесвітньої боротьби зі СНІДом.
У приміщенні Львівського національного університету імені Івана Франка було проведене опитування, що стосувалось проблем СНІДу, було перевірено обізнаність громадян та проведені роз’яснення незрозумілих для них питань.
Усім бажаючим учасники акції пришпилювали червоні стрічки, що символізують боротьбу з цією тяжкою недугою.
Згодом у 205 ауд. факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка відбувся показ фільму, в якому гостро порушувалась проблема СНІДу.
Після закінчення перегляду відбулась відверта розмова, в якій змогли взяти участь усі бажаючі та висловити свою думку стосовно цієї хвороби.

Анкета, що була запропована людям у день Всесвітньої боротьби з ВІЛ-СНІДОМ.

1. Чи можна заразитись СНІДом через поцілунок?
так- ні – не завжди
відповідь: не завжди

2. Чи можна заразитись СНІДом займаючись оральним сексом?
так – ні
відповідь: так

3. Можна заразитись СНІДом при переливанні крові?
так – ні – в деяких випадках
відповідь: в деяких випадках

4. В Україні є СНІД?
так – ні – в деяких регіонах
відповідь: так

5. Усі наркомани хворіють СНІДом?
так – ні – тільки ті, що коляться
відповідь: ні

6. Які засоби контрацепції можуть захистити від СНІДу?
таблетки – презервативи – усі – жоден
відповідь: презервативи

7. Чи можна заразитись СНІДом після укусу комара, який до того вкусив людину зі СНІДом?
так – ні – в деяких випадках
відповідь: ні

8. З ким з даного переліку людей продовжив би спілкуватись, якщо б у нього виявили СНІД?
друг/подруга – хлопець/дівчина – просто знайомий/знайома – усі – жодним з них

Результати опитування:

1. Чи можна заразитись СНІДом через поцілунок?
так – 3,6%
ні – 71,4%
не завжди – 25%

лише 25% правильно відповіли на питання

2. Чи можна заразитись СНІДом займаючись оральним сексом?
так – 75%
ні – 25%

правильну відповідь дали 75%

3. Можна заразитись СНІДом при переливанні крові?
так – 71,4%
ні – 10,7%
в деяких випадках – 17,9%

Лише 17,9% дали правильну відповідь.

4. В Україні є СНІД?
так – 96,4%
ні – 3,6%
в деяких регіонах – 0%

Правильну відповідь дали 96,4%

5. Усі наркомани хворіють СНІДом?
так – 3,6%
ні – 67,9%
тільки ті, що коляться – 28,6%

Правильну відповідь дали 67,9%

6. Які засоби контрацепції можуть захистити від СНІДу?
таблетки – 0%
презервативи – 85,7%
усі – 0%
жоден – 14,3%

Правильну відповідь дали 85,7%

7. Чи можна заразитись СНІДом після укусу комара, який до того вкусив людину зі СНІДом?
так – 17,9%
ні – 53,6%
в деяких випадках – 28,6%

Правильну відповідь дали 53,6%

8. З ким з даного переліку людей продовжив би спілкуватись, якщо б у нього виявили СНІД?
друг/подруга – хлопець/дівчина – просто знайомий/знайома – усі – жодним з них

продовжили би спілкуватись з усіма – 78,6%
перестали би спілкуватись з усіма – 7,1%
перестали би спілкуватись з хлопцем/дівчиною – 3,6%
перестали би спілкуватись з подругою/знайомою – 3,6%

Загальний рівень обізнаності у питаннях ВІЛ-СНІДу громадян України становить – 60,2%

Результати проекту: В ході проведення відповідних заходів було досліджено, що рівень обізнаності громадян щодо питань ВІЛ-СНІДу залишається на досить низькому рівні і в деяких питаннях складає нижче 25%, проте загальний рівень обізнаності перевищує 60%, також були досліджені теорії походження цього вірусу, програми подолання на міжнародному рівні.

16 грудня 2010 року, Конференція щодо українсько-французьких відносин за участі посла Франції

Мета проекту: Дослідити окремі сектори білатеральних франко-українських відносин та визначити основні напрямки співпраці між громадськими та науковими структурами факультету з французькими партнерами.

План проекту
1. Вступне слово координатора проекту
2. Вступне слово Декана факультету міжнародних відносин Бика І.С.
3. Доповідь Надзвичайного та Повноважного Посла Франції в Україні Фора Ж.
4. Запитання до посла та висловлення позицій щодо доповіді посла
5. Доповіді членів комітету політики та міжнародних відносин щодо окремих секторів білатеральних франко-українських відносин:
– становлення білатеральних відносин
– політичні відносини
– економічні відносини
– військові відносини
– культурно-освітні відносини
6. Врученняч сертифікатів та підведення підсумків

Результати: Спільна конференція комітету політики та Французького альянсу відбулась за участі Надзвичайного та Повноважного Посла Франції в Україні Жана Фора.
В ході конференції відбувся виступ Посла Франції в Україні щодо становлення франко-українських відносин, була можливість задати запитання послу українською чи французькою мовою. Згодом після відповідних доповідей були обговорені окремі сектори двосторонніх франко-українських відносин, а саме політичні, економічні, військові та культурно-освітні відносини.
За результати конференціїх адміністрації факультету, делегації посла Франції та активним учасникам конференції були вручені відповідні сертифікати.

Внутрішні проекти

Дискусійний клуб

В рамках дискусійного клубу щодо теорії та історії міжнародних відносин, геополітики та політики України було проведено дві зустрічі.

1. Щодо розвитку та змін у структурі міжнародної системи та міжнародного порядку у другій половині 20 століття та формування нового міжнародного порядку та зміни полярності міжнародної системи на початку 21 століття, були досліджені основні тенденції міжнародних відносин, досліджено місце провідних держав у сучасній системі міжнародних відносин та трансформація їх ролі з огляду на останні 60 років.

2. Щодо основних геополітичних концепцій та зовнішньої політики держави крізь призму цих геополітичних концепцій, зокрема були досліджені геополітичні розробки Ратцеля, Челлена, Мехена, Маккіндера, Спайкмена, Бланша, Хаусгофера, Бжезінського та на цій теоретичній основі досліджено зовнішньополітичну поведінку США, Росії, Китаю, провідних держав-членів Європейського Союзу, Бразилії, Індії та Індонезії.

«Адаптація свободи» щодо внутрішнього світу людини, відносин між людьми та тенденції розвикту сучасної цивілізації

Цілі проекту:
– Духовне збагачення
– Еволюція свідомості

Що проект дає:
– Здатність критично мислити
– Глибоке розуміння процесів які відбуваються у світі
– Загальний розвиток
– Вміння разом працювати в колективі
– Розвиток ораторських здібностей
– Вміння донести свою думку до співрозмовника не лише на вербальному рівні, тобто словесному, але й на духовному
– гарне та корисне проведення часу

Всі знання, які людина здобуває в житті можна розілити на три види, а саме:

академічні знання – це знання, які ми отримуємо навчаючися в університетах, школах.
емпіричні знання – це накопичення досвіду і все що випливає з чогось вже нам відомого; те що слід робити щоб співіснувати розумно (я тримаюся правостороннього руху, я миюся, я встаю вчасно і тд – це не насилля, це розумно)
третій вид знань – те, що досліджувалось в рамках проекту, а саме знання, щодо себе, безпосереднє розуміння себе, самої структури свого мислення, причин нашої конфліктності та провалля, яке розділяє кожного з нас.

Результати: В ході 7 проведених зустрічей були обговорені
1 – Сенс життя
В ході зустрічі були досліджені погляди провідних релігій світу на дане питання, позицію науковців, філософів та теософів.
2 – Еволюція всього сущого, як сенс життя та загальний закон Всесвіту
В ході зустрічі були досліджені окремі аспекти та напрямки еволюційного розвитку Всесвіту, планети, людини
3 – Сфера розуму: мозок та його анатомічна основа, структура та природа свідомості, процес мислення та теорія думок, особливості та ознаки сфери розуму
4 – Сфера духовності: ознаки та особливості сфери духовності, душа та її суть, нематеріальні, астральні та тонкі світи, духовне життя людини
5 – Любов та плюралізм її розуміння
6 – Дружба та плюралізм її розуміння
7 – Природа конфлікту та плюралізм підходів до розуміння причин та наслідків конфлікту

Консультації з навчальних дисциплін

Мета проекту: Теоретична та практична допомога членам ГО Центр Молода Дипломатія у вивченні навчальних дисциплін

Проведені консультації:
1 курс, «Теорія держави та права»
1 – «Сутність держави»
2 – «Правова держава»
3 – «Форма держави»
4 – «Механізм та апарат держави»
5 – «Держава в політичній системі суспільства»
6 – «Основні права людини»
7 – «Сутність права»
8 – «Об’єктивне юридичне право»
9 – «Система об’єктивного юридичного права»
10 – «Юридичні норми» + підготовка до тестового модуля

2 курс, «Міжнародне публічне право»
1 – «Поняття та сутність МПП»
2 – «Джерела МПП»
3 – «Типові суб’єкти МПП»
4. – «Нетипові суб’єкти МПП»

Advertisements
%d блогерам подобається це: